ADECON GROUP

ADECON DOO

• LOKACIJA PREDUZEĆA

Preduzećе се nalazi u prestižnom kraju Novog Beograda, u Bulevaru Antifašističke borbe 32, L 32, u neposrednoj blizini Beogradske arene.

• PROFIL PREDUZEĆA

Preduzeće "ADECON" d.o.o. je preduzeće u privatnoj svojini. Osnovano je krajem 1996. godine, integracijom preduzeća " INTECO " i projektnog biroa " ADC".

• VLASNICI PREDUZEĆA

Zoran S. Jovanović, dipl. inž. arh.
Mirko Mirković, dipl. inž. аrh.

• PROFESIONALNA DELATNOST PREDUZEĆA

Osnovna delatnost preduzeća je pružanje usluga projektovanja, konsaltinga i inženjeringa iz oblasti arhitekture i građevinarstva. Preduzeće, takođe, pruža usluge projektovanja enterijera.

• TIM INŽENJERA I SARADNIKA

Projektantski tim preduzeća "ADECON" , sastavljen je od inženjera i arhitekata sa velikim međunarodnim iskustvom iz oblasti arhitekture, građevinarstva, inženjerskih instalacija i kompjuterske grafike.
Stalni saradnici preduzeća su i pojedini profesori sa Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta Beogradskog a univerziteta.

• OPREMA PREDUZEĆA

Opremu preduzeća čine brojni računari napredne generacije, laserski i kolor printeri za A3 i A4 format, ploter za A0 format (HP DESIGN JET 500 PLUS), skeneri, kao i ostala tehnološka oprema potrebna za izradu komletne projektne dokumentaacije.

Softverska podrška: ILMAK doo, Beograd

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

- Poslovna banka : Pro Credit Bank AD, Beograd
- Broj računa: 220-1112-54
- Osnivački kapital preduzeća: 22.000 €
- Broj stalno zaposlenih: 8 (na dan 01.06.2011)
- Agencija za privredne registre (APR):Rešenje broj BD 42547/2005.
- Šifra delatnosti: 7112
- Matični broj: 17156063
- PIB: 100120456

IDEA PROJECT TEAM

• LOKACIJA

Preduzećе се nalazi u Beogradu, u ulici Braničevska 4


• PROFIL

Agencija za projektovanje, inženjering i konsalting "Idea Project Team" je osnovana 2006. godine.


• VLASNIK AGENCIJE

Dragomir Gojgić, dipl. inž.građ.


• PROFESIONALNA DELATNOST

Osnovna delatnost agencije je pružanje usluga projektovanja građevinskih konstrukcija i nadzora.


• TIM INŽENJERA

Projektantski tim je sastavljen od inženjera sa velikim iskustvom u projektovanju industrijskih, stambenih i sportskih objekata na domaćem i ruskom tržištu.
OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

- Poslovna banka : Raiffeisen Bank, Beograd
- Broj računa: 265-1620310003430-60
- Broj stalno zaposlenih: 6 (na dan 01.06.2011)
- Agencija za privredne registre (APR): Rešenje broj BP 5938/07
- Šifra delatnosti: 74202
- Matični broj: 60502501
- PIB: 104820211

PROJEKTANTSKI TIM:

Vodeći projektanti

Urbanistički projekti:
  - Zoran S. Jovanović, dipl.inž.arh., radno iskustvo u projektovanju preko 38 godina;
  - Rada Sikimić, dipl.ek., magistar arhitekture, radno iskustvo preko 15 godina;

Arhitektonski projekti:
  - Zoran S. Jovanović, dipl.inž.arh., radno iskustvo u projektovanju preko 38 godina;

Projekti konstrukcije:
  - Dragomir Gojgić, dipl.inž.građ., radno iskustvo u projektovanju preko 35 godina;
  - Branislav Pajić, dipl.inž.građ., radno iskustvo u projektovanju preko 10 godina;

Projektanti:
  - Mirko Mirković, dipl.inž.arh.
  - Gorica Vujović, dipl.inž.arh
  - Slavko Glišović, dipl.inž.pejzažne arh. i hortikulture
  - Ivana Leposavić, dipl.inž.građ.
  - Snežana Drča, dipl.inž.građ.
  - Ilija Pravilović, dipl.inž.građ.

Adresa:
Bulevar Аntifašističke borbe 32, L 32

11070 Beograd,
Srbija
Telefon/Faks:
+381 (011) 311 68 50

Mobilni telefon:
+381 (0) 60 5000 04 65
E-mail:
office@adecongroup.rs

Web sajt:
www.adecongroup.rs
Dizajn:  SixPack Dizajn Studio