KLIJENTI

1. JP PTT saobracaja Srbije, Direkcija za logistiku, Sektor za izgradnju i investiciono odrzavanje PTT objekata, 11000 Beograd, Takovska 2.
2. Radio Televizija Srbije - RTS, PJ Projektantski biro RTS, 11000 Beograd, Takovska 10.
3. Direkcija za izgradnju opstine Indjija, Srbija 22320 Indjija, Novosadski put bb. 4. Gradska uprava za investicije i razvoj - Grad Kragujevac, Srbija, 34000 Kragujevac, Trg slobode 3.
5. Univerzitet u Kragujevcu, filolosko-umetnicki fakultet (FILUM), Srbija, 34000 Kragujevac, Jovana Cvijica bb.
6. Univerzitet u Beogradu, farmaceutski fakultet, Zavod za botaniku, Srbija, 11000 Beograd, Vojvode Stepe 450.
7. BEO POTEZ, Srbija, 11000 Beograd, Jove Ilica 87.
8. INTER MOST, Slovenija, 2351 Kamnica, Lucin breg 24A., / Ruska federacija, 129010 Moskva, Грохољскиј переулок 29.
9. INVEST-IMPORT AD, Srbija, 11000 Beograd, Terazije 5.


Adresa:
Bulevar Аntifašističke borbe 32, L 32

11070 Beograd,
Srbija
Telefon/Faks:
+381 (011) 311 68 50

Mobilni telefon:
+381 (0) 60 5000 04 65
E-mail:
office@adecongroup.rs

Web sajt:
www.adecongroup.rs
Dizajn:  SixPack Dizajn Studio